Oznámení – neděle 12. dubna – Slavnost zmrtvýchvstání Páně

 • Upozorňujeme na možnost přispívat na provoz a potřeby farnosti převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Protože stále nebyla zrušena přísná omezení pohybu a sdružování, nekonají se v naší farnosti zatím žádné bohoslužby, ani aktivity pro veřejnost.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417,
  e-
  mail: asistent@farnostvrsovice.cz.
 • Aktuální informace o změnách, stejně jako nejrůznější texty
  a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Protože se nepotkáme před kostelem a nepopřejeme si požehnané Velikonoce osobně, vyzvali jsme na webu a v informačním mailu farníky, aby nám svá přání nahráli a zaslali. Na titulní stránce webu farnosti, v aktualitách, by touto dobou již měl být vidět odkaz na video poskládané z krátkých pozdravů jednotlivých farníků.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!