OZNÁMENÍ – Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí

  • Dnešní sbírka je na sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi. Příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • V pátek 15. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná dámský klub, tentokrát na téma Knihy, které mám ráda a které mě ovlivnily. Srdečně zveme!
  • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
  • V neděli dne 17. 11 ve 14:00 srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu vršovických křesťanských sborů a farnosti, která se tentokrát koná v Husově sboru na Moskevské ulici.
  • V sobotu 23. listopadu od 15:00 bude v sále předadventní vyrábění věnců. Opět srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa * úterý 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * středa 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden