OZNÁMENÍ – Neděle 10. května 5. neděle velikonoční

 • Od pondělí 11. května se počet povolený návštěvníků bohoslužeb zvedá na 100. Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • V neděli 17. 5. budou tři bohoslužby u sv. Václava, a to v 8:00 v 9:30 a v 11:00 (pro rodiny s dětmi). Přidáním třetí bohoslužby chceme zamezit překročení počtu 100 návštěvníků na jedné bohoslužbě.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu a Den dětí. Termín prvního svatého přijímání dětí domlouváme momentálně s rodiči. Možnost uspořádat sportovní víkend rodin – tělesnou obnovu, organizátoři stále zjišťují a vyjednávají.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: úterý 12 května – Svátek výročí posvěcení katedrály * čtvrtek 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * sobota 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 17. května – 6. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!