OZNÁMENÍ – Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Děkujeme farnímu Spolčátku, Luďkovi Kučerovi a všem, kteří pomáhali s letošním Dnem dětí.
  • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
  • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
  • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola * středa 13. června – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve * Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!