OZNÁMENÍ – Neděle 10. března – 1. neděle postní

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Dnes po bohoslužbě bude ještě možnost zapojit se do postních modlitebních buněk. Dopis s podrobným vysvětlením, instrukce pro vedoucího i texty pro první setkání najdete vzadu za lavicemi.
 • Ve čtvrtek 14. března, v 18:00, v sále sv. Václava, proběhne beseda S Petrem Slámou z evangelické teologické fakulty na téma Starý Zákon a moderní archeologie.
 • V pátek v 17:15 pokračují u sv. Václava křížové cesty vedené laiky z naší farnosti.
 • V postní době se budou konat biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • 23. 3. 2019 v sobotu se budou konat v sále sv. Václava “Ozvěny Jiřetína”
  od 13:00 do cca 19:00. Přihlašování je možné přímo u Vladimíra Jeništy či na mail
  vladajen@gmail.com . Hlídání dětí nebude zajištěno.
 • V neděli 17. 3. a 24. 3. bude v kostele probíhat bazárek dětského oblečení a hraček. Pytle je možné nechávat v kostele již s předstihem, vzadu v levé části kostela za výstavními panely. Výtěžek bude použit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Postní duchovní obnova pro muže bude v pátek 22. 3., začínat budeme v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška Mons. Michaela Slavíka v sále. Pro ženy bude pak obnova následující týden. Povede ji P. Radek Tichý.
 • Letní farní tábor pro děti proběhne v termínu 28. 7 – 4. 8. 2019. Pojedeme do kláštera v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 17. března – 2. neděle postní