OZNÁMENÍ – Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní

  • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Děkujeme farní mládeži za organizaci včerejšího setkání dobrovolníků.
  • Prosíme o malé dárečky pro lidi potřebné a bez domova, například balíčky vánočního pečiva, které je možné dávat do připraveného koše. Do vedlejšího koše je možné odevzdávat dárky na přání pro ty, kteří letos možná jiný dárek nedostanou. Také s prosbou o pomoc upozorňujeme, že na nástěnce farní charity zbývá ještě několik takových přání, kterých se dosud nikdo neujal.
  • Setkání seniorů při čaji se bude konat na faře, ve čtvrtek 5.prosince, po mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Přijde mezi nás prof. Lubomír Mlčoch a bude hovořit o svaté Anežce České, o jejím klášteře v Praze Na Františku a o úctě k ní. Srdečně zveme. Budeme mít radost, pokud se účastníte třeba i poprvé.
  • Ve čtvrtek 5. prosince v 17:00 zavítá do kostela sv. Mikuláše tento ctihodný biskup osobně a děti z kroužku náboženství mají nejen pro něj připravené divadelní představení. Za lavicemi je stále možné zapsat počet dětí.
  • V pátek 6. 12 proběhne po večerní bohoslužbě v 18:00 u sv. Václava adventní duchovní obnova s P. Jiřím Kordou. Obnova je společná, pro muže i pro ženy. Dříve avizovaná obnova v pátek 13. 12. se tedy nekoná.
  • Slavnostní bohoslužba u sv. Mikuláše bude v sobotu 7. 12. v 9:30
  • Druhou adventní neděli 8.prosince, po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka na koni, o.p.s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let. Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří. Děkujeme za Vaší podporu. 

Z liturgického kalendáře: úterý 2. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 6. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze * sobota 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * neděle 8. prosince – 2. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden