OZNÁMENÍ – Neděle 1. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

  • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Zítra, na Velikonoční pondělí, bude bohoslužba v 8:30 u sv. Václava.
  • Ve Vinici, na farním webu a na nástěnkách je seznam kandidátů do pastorační rady. Volby budou probíhat 15. dubna po obou bohoslužbách, volit budeme 4 členy.
  • Setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. dubna po ranní mši u sv. Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Sejdeme se na faře, při čaji. Tentokrát přijde jako host dr. František Reichel a bude hovořit na téma: „Cesta po stopách sv. Pavla apoštola“. Bratra Reichela většinou známe. Pochází z Vršovic a již dříve s námi besedoval. Srdečně zveme. Rozumí se, že nejen seniory – přijít může každý, koho zaujme téma.
  • V sobotu 14. 4. 2018 se uskuteční výlet seniorů (60+), tentokrát do Lázní Poděbrady a Staré Boleslavi. Cena výletu je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam nebo V. Jeništovi telefonicky (tel: 777565119), nebo na email: vladajen@gmail.com

Přejeme všem požehnané Velikonoce!