OZNÁMENÍ – Neděle 1. července – 13. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Připomínáme, že již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
  • Dnes vychází prázdninová Vinice s předběžným kalendářem na září a předběžným rozpisem skupin náboženství. Obojí může být v zářijové Vinici upřesněno.
  • Část našich farníků odjela včera na společnou týdenní dovolenou do Dolomit. Můžeme na ně vzpomenout v modlitbě.

Z liturgického kalendáře: úterý 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola * čtvrtek 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy * neděle 8. července – 14. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!