OZNÁMENÍ – Neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Stále je ještě možné hlásit se na farní tábor v Zásmukách, který proběhne od 28. 7 do 4. 8. 2019. Informace u Kristýnky Jančeové, nebo u pastoračního asistenta. Kontakt: tabor.vedouci@farnostvrsovice.cz
  • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. června – památka Panny Marie, Matky církve * úterý 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola * čtvrtek 13. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden