OZNÁMENÍ – Neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího setkání neofytů, zvláště hlavnímu organizátorovi, Radimu Kindlovi.
  • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
  • Příští neděli na mši v 10:30 půjdou děti, připravující se v naší farnosti, k prvnímu svatému přijímání. Zároveň na tento den připadá Den matek.
  • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
  • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!