OZNÁMENÍ – Neděle 30. června – 13. neděle v mezidobí


  • Tuto neděli je Svatopetrská sbírka na Bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Připomínáme, že dneškem počínaje, platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
  • V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje, bude slavnostní bohoslužba v 8:00 ráno, u sv. Mikuláše.
  • Za lavicemi je tabulka, kde se dobrovolníci mohou zapsat na pomoc s nedělním kafem po mši. Moc prosíme o pomoc, aby se akce mohla konat každou letní neděli.

Z liturgického kalendáře středa 3. července – Svátek sv. Tomáše. apoštola * čtvrtek 4. července – památka sv. Prokopa * pátek 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy * neděle 7 července – 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden