OZNÁMENÍ – Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
  • Do 8. listopadu, včetně, je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
  • Senioři se opět sejdou tento čtvrtek 7.11. na faře po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Na programu bude vyprávění o mariánském poutním místě Hrádek u Vlašimi. Je to malé poutní místo, avšak putuje se tam ze širokého okolí. Přijďte, těšíme se na vás.
  • V pátek 8. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná pánský klub. Srdečně zveme!
  • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.

Z liturgického kalendáře: pondělí 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa * sobota 9. listopadu – Svátek posvěcení lateránské baziliky * neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden