OZNÁMENÍ – Neděle 28. dubna – 2. neděle Velikonoční

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
  • Dnes 28. dubna bude na faře v 16:30 představení farního loutkového divadélka pro děti! Srdečně zveme.
  • V úterý 30. 4. ve 14:00 bude u sv. Václava poslední rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem.
  • Ve čtvrtek 2. 5. po ranní mši svaté, cca v 9:00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
  • V sobotu 4. 5. od 15:00 se koná v sále sv. Václava Vršovický slet neofytů.
  • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
  • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy * čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!