OZNÁMENÍ – Neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
  • Dnes vychází listopadová Vinice.
  • Na slavnost Všech svatých (1. listopadu odpoledne) a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2. listopadu celý den) lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci). Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu včetně je možno (po splnění tří výše uvedených obvyklých podmínek) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
  • Dnes v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!
  • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
  • Srdečně zveme a doporučujeme pondělní konverzační kroužek angličtiny. Informace jsou k rozebrání za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů * pátek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, doporučený svátek * sobota 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé * neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden