OZNÁMENÍ – Neděle 25. srpna – 21. neděle v mezidobí


  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • 1. září začíná platit rozpis bohoslužeb pro školní rok, bohoslužby u sv. Václava ve středu a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 a v 10:30, bohoslužby u sv. Mikuláše v úterý v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 8:00. Příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle).
  • V neděli 1. září budou už dvě bohoslužby, při bohoslužbě v 10:30 také školákům a učitelům a možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
  • V úterý 3. září v 19:00 se sejde na faře Pastorační rada.
  • Termíny kroužků náboženství jsou v tabulce vzadu za lavicemi. Platí předběžné termíny uvedené v prázdninové Vinici, pouze zahajovací víkendové přespávání nově vznikajícího spolča starších školáků se přesouvá z původně avizovaného 14 – 15. 9. na 28 – 29. 9.
  • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 27. srpna – Památka sv. Moniky * středa 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve * čtvrtek 29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele * neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden