OZNÁMENÍ – Neděle 24. března – 3. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Příští nreděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Tuto neděli také ještě probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek bude využit na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Vzadu za lavicemi jsou materiály k druhému setkání v rámci postních modlitebních buněk.
 • V pondělí 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně bude slavnostní bohoslužba v 18:00 u sv. Václava.
 • V postní době se konají biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • Ve středu 27. 3. je v rámci kroužku náboženství příležitost ke svátosti smíření pro děti druhého stupně v 16:30 na faře. Ve středu v 19:00 se také na faře sejde k pravidelnému jednání ekonomická rada.
 • Ve čtvrtek 28. 3. v 18:00 se v sále sv. Václava koná beseda s režisérem Jiřím Strachem.
 • Postní duchovní obnova pro ženy bude v pátek 29. 3. začínat v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška. Povede ji P. Radek Tichý.
 • V neděli 31. 3. po bohoslužbách proběhne také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: pondělí 25. března – Slavnost Zvěstování Páně * neděle 31. března – 4. neděle v mezidobí.

přejeme všem požehnaný týden!