OZNÁMENÍ – Neděle 23. června – 12. neděle v mezidobí


  • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na Bohoslovce. Všem dárcům děkujeme!
  • V úterý 18. června proběhne společné setkání pastorační a ekonomické rady v 19:00 v sále sv. Václava.
  • Dnes po mši v 10:30 budeme všichni zváni na farní kafe na schodech kostela.
  • V sobotu 29. 6. proběhne tradiční prokopská pouť na Sázavu. Odjezd auty od fary v 6:40, informace na nástěnkách, na webu farnosti a u Prokopa Menouška.
  • Připomínáme, že příští neděli 30. července bude již platit prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli tedy bude jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

Z liturgického kalendáře: pondělí 24. června – Slavnost Narození svatého Jana Křtitele * pátek 28. června – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova * Sobota 29 června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * neděle 30 června – 13. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden