OZNÁMENÍ – Neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí

  • Tuto neděli je sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme a při odchodu s kostela si mohou za lavicemi vyzvednout letáčky a zápalky, které jim organizátoři sbírky zaslali jako symbolické poděkování!
  • Děkujeme všem, kdo se účastnili dětského dobročinného bazárku. Celkem se vybralo 4200,- Kč, prostředky budou použity na právě probíhající úpravu vstupu na faru, aby byl lépe přístupný pro kočárky.
  • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
  • V úterý v 19:00 bude v sále sv. Václava od 19 hodin setkání po pouti na Slovinsko. Srdečně zveme nejen účastníky pouti, ale i všechny, které by vyprávění o této zemi a fotografie z cesty zajímaly.
  • Příští neděli 27. 10 v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!

Z liturgického kalendáře: neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden