OZNÁMENÍ – Neděle 2. června – 7 neděle Velikonoční


  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali se včerejším farním výletem.
  • Dnes, v neděli 2. června od 14:30 cca do 17:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti na který srdečně zveme. Téma je putování pouští, proto doporučujeme oblečení v beduínském stylu. Za případné příspěvky do občerstvení pro děti budeme vděční.
  • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigilie.
  • V neděli 24. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. červnapamátka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * středa 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný zbytek doby Velikonoční