OZNÁMENÍ – Neděle 18. srpna – 20. neděle v mezidobí  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Do 31. 8. platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
  • V neděli 1. září budou už dvě bohoslužby, při bohoslužbě v 10:30 také školákům a učitelům a možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
  • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 20. srpna – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve * středa 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže * čtvrtek 22. srpna – Památka Panny Marie Královny * sobota 24. sepna – Svátek sv. Bartoloměje. Apoštola * neděle 25. srpna – 21. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden