OZNÁMENÍ – Neděle 14. července – 15. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
  • Moc prosíme dobrovolníky o pomoc s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 11. července – svátek sv. Benedikta, opata * neděle 14 července – 15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden