OZNÁMENÍ – Neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Dnes, 1. září, začíná platit rozpis bohoslužeb pro školní rok, bohoslužby u sv. Václava ve středu a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 a v 10:30, bohoslužby u sv. Mikuláše v úterý v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 8:00. Příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle).
  • Dnes po bohoslužbě v 10:30 bude možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
  • V úterý 3. září začínají opět biblické hodiny. Budou se konat každé úterý na faře v místnosti č. 1. Začátek je v 16,45 hod. konec v 17,45 hod. Necháme se oslovit texty Starého zákona o starozákonních prorocích od Mojžíše až po Jana Křitele. Všichni jsou zváni.
  • Letos bude opět možno přihlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:30 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
  • V úterý 3. září v 19:00 se sejde na faře Pastorační rada.
  • V pátek 27. září pořádá farnost opět Svatováclavský průvod s koňmi. Máte-li možnost umístit plakátek, budeme vděčni za pomoc s propagací. Plakátky jsou vzadu za lavicemi, prosíme však, vyvarujte se černého výlepu.
  • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden