Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Stále je ještě možné hlásit se na farní tábor v Zásmukách, který proběhne od 28. 7 do 4. 8. 2019. Informace u Kristýnky Jančeové, nebo u pastoračního asistenta. Kontakt: tabor.vedouci@farnostvrsovice.cz
 • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. června – památka Panny Marie, Matky církve * úterý 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola * čtvrtek 13. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 2. června – 7 neděle Velikonoční


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali se včerejším farním výletem.
 • Dnes, v neděli 2. června od 14:30 cca do 17:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti na který srdečně zveme. Téma je putování pouští, proto doporučujeme oblečení v beduínském stylu. Za případné příspěvky do občerstvení pro děti budeme vděční.
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigilie.
 • V neděli 24. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. červnapamátka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * středa 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný zbytek doby Velikonoční

OZNÁMENÍ – Neděle 26. května – 6 neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši svaté bude možno rovněž přispět na mimořádnou sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme!
 • Podněty, které vzešly z farního shromáždění 14. května, projednala na svém úterním zasedání pastorační rada. Děkujeme obzvlášť za konkrétní nabídky pomoci.
 • 1/ K otázce financování pastoračního asistenta: Martin Peroutka bude nadále pro farnost pracovat na zkrácený úvazek, který musíme plně pokrýt z darů na tento účel, aniž bychom ohrozili financování provozu farnosti. Prosíme farníky, kteří mohou a chtějí na tento účel pravidelně přispívat, aby do 16. června ohlásili výši částky. Je to nutné k tomu, abychom věděli, jak velký úvazek dokážeme financovat.
 • Nabídku spoluúčasti prosím buď pošlete mailem a adresu pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz, nebo napište na lístek, připravený na stolku vzadu v kostele sv. Václava; lístek vhoďte do vedle stojící dřevěné kasičky.
 • 2/ K otázce dlouhodobějšího směřování farnosti: pastorační rada se shodla na potřebě vytvořit dvě hlubší analýzy, totiž pastorační a ekonomický strategický plán. K obojímu budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové budou známi do konce června. Součástí obou analýz bude mj. problematika vršovické fary.
 • Dnes, v neděli 26. června, bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, ještě stále je možné se hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti. Prosíme o šíření této zprávy!
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigílie.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 30. května – Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek * pátek 31. května Svátek Navštívení Panny Marie * sobota 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka * neděle 2. června – 7. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Za týden budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům.
 • V úterý 21. května se na faře v 19:00 sejde pastorační rada.
 • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 26. června bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: neděle 26. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Děkujeme všem dárcům.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V pátek 17. května po mši bude sále opět Pánský klub, na kterém bude mimo jiné možno vyzkoušet i zbrusu nové sportovní vybavení sálu.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V pátek 24. května bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola * čtvrtek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího setkání neofytů, zvláště hlavnímu organizátorovi, Radimu Kindlovi.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští neděli na mši v 10:30 půjdou děti, připravující se v naší farnosti, k prvnímu svatému přijímání. Zároveň na tento den připadá Den matek.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. dubna – 2. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
 • Dnes 28. dubna bude na faře v 16:30 představení farního loutkového divadélka pro děti! Srdečně zveme.
 • V úterý 30. 4. ve 14:00 bude u sv. Václava poslední rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem.
 • Ve čtvrtek 2. 5. po ranní mši svaté, cca v 9:00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
 • V sobotu 4. 5. od 15:00 se koná v sále sv. Václava Vršovický slet neofytů.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy * čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 7. dubna – 5. neděle postní

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího dne seniorů a nemocných.
 • Dnes po mši svaté je opět možno koupí přáníček a výrobků podpořit organizaci Zajíček na koni, pomáhající dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Po mši bude též možnost přispět přímo do pokladniček u vchodu.
 • Za lavicemi jsou k rozebrání materiály pro třetí setkání postních modlitebních buněk.
 • Příští neděli bude eucharistie s žehnáním ratolestí, prosíme farníky, kteří mají možnost opatřit si kočičky, či jiné ratolesti, aby přinesli více i pro ty, kteří tuto možnost nemají.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma!
 • V sobotu 31. dubna v 15:00 pak bude v sále sv. Václava biblická animátorská dílnička. Srdečně zveme!
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. dubna Květná (pašijová) neděle.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 31. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli je sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Dnes po obou bohoslužbách probíhá také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Následující neděle bude též možnost přispět přímo po mši svaté.
 • Na dětském bazárku se vybralo přes 10 000 korun na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes vychází dubnová Vinice.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s cyklem Zimních večeru u sv. Václava, Hance Řehořové, Stanislavu Erbenovi, Radimu Kindlovi, členkám bývalého týmu Alfa a dalším pomocníkům a pomocnicím, kteří přicházeli před akcí pomoci s přípravou pohoštění a po akci zůstávali na pomoc s úklidem, a zvláště děkujeme sponzorovi, který celou akci štědře financoval a nepřeje si být jmenován.
 • Setkání seniorů se bude konat prvý čtvrtek v dubnu, t.j. 4. 4. 2019. Sejdou se po ranní mši sv. na faře, asi v 9 hodin. Bude beseda s prof. Lubomírem Mlčochem na téma „hnutí Fokoláre“.  Příležitost dozvědět se něco bližšího o tomto zajímavém pohybu v církvi !“
 • V sobotu 6. dubna od 8:00 bude v sále sv. Václava Den seniorů a nemocných s možností přijetí svátosti smíření a pomazání nemocných, besedou s panem biskupem Herbstem, společným obědem a neformálním posezením. Případnou potřebu přivézt autem je možno hlásit Pavlovi Zezulkovi.
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 7. dubna 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. března – 3. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Příští nreděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Tuto neděli také ještě probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek bude využit na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Vzadu za lavicemi jsou materiály k druhému setkání v rámci postních modlitebních buněk.
 • V pondělí 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně bude slavnostní bohoslužba v 18:00 u sv. Václava.
 • V postní době se konají biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • Ve středu 27. 3. je v rámci kroužku náboženství příležitost ke svátosti smíření pro děti druhého stupně v 16:30 na faře. Ve středu v 19:00 se také na faře sejde k pravidelnému jednání ekonomická rada.
 • Ve čtvrtek 28. 3. v 18:00 se v sále sv. Václava koná beseda s režisérem Jiřím Strachem.
 • Postní duchovní obnova pro ženy bude v pátek 29. 3. začínat v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška. Povede ji P. Radek Tichý.
 • V neděli 31. 3. po bohoslužbách proběhne také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: pondělí 25. března – Slavnost Zvěstování Páně * neděle 31. března – 4. neděle v mezidobí.

přejeme všem požehnaný týden!