Farní kronika

Jaroslav Lukáš, náš farník, který vkládá veliké úsilí do vytváření farního archivu, souhlasil s tím, že bude na našich stránkách publikovat //Farní kroniku// — shrnutí zajímavých událostí, které se u nás staly.

Budou se objevovat postupně na úvodní stránce a pohromadě v rubrice „Farní kronika“:/index.php/rubrika/farni-kronika.