Farní charita

Farní charita  Praha 10 – Vršovice

IČ: 02673266

(nezisková, dobrovolnická organizace)

Motto: „Lásku kdybych neměl …“ (1 Kor 13,1)

Děkujeme všem pravidelným i nárazovým dobrovolníkům a dárcům, děkujeme za náměty, potřeby, pomoc, děkujeme za modlitby.

1. Naše rodiny, farní společenství

 • pomáháme při realizaci různých společných akcí
 • snažíme se finančně a materiálně vypomáhat u potřebných, 2x do roka (o 3. adventní a 4. postní neděli) pořádáme v kostele peněžní sbírku
 • pro rodiny ve velké finanční tísni realizujeme „farní miniadopci“ formou trvalých příkazů k úhradě
 • nabízíme hlídání dětí
 • podílíme se modlitbami

2. Péče o starší občany a handicapované

 • organizujeme návštěvy a pomoc v domácnostech
 • zajišťujeme návštěvy, čtení, sdílení u osamělých v LDN
 • zprostředkováváme dopravu do kostela
 • na konci postní doby pořádáme Den seniorů a nemocných s možností udílení svátosti nemocných a doprovodným programem

3. Péče o lidi bez domova

 • spolupracujeme s Komunitou Sant´Egidio, pořádáme sbírky především ošacení a obuvi pro lidi na ulici

4. Dětský domov v Milovicích

 • převážně s mládeží navštěvujeme o víkendech děti v tomto dětském domově

5. Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha

 • Tříkrálová sbírka, vánoční balíčky pro seniory v Domově seniorů Mukařov a další akce

6. Spolupráce s MČ Praha 10, soc. odborem

 • podíl na komunitním plánování a další akce

 

Finanční příspěvky je možné zaslat na účet 3400038319/0800

podrobněji k možnostem pomoci též zde

Kontaktní osoba:

Hana Rechnerová

vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323

Logo Caritas