Bohoslužby on-line


Po dobu trvání karantény ČR nebude přenášena nedělní mše sv. z kostela sv. Václava. Farníky odkazujeme ke sledování přenosu bohoslužeb TV Noe (www.tvnoe.cz), nebo Radia Proglas (www.proglas.cz), budou-li se konat. Jinou možností, jak slavit neděli, je také domácí bohoslužba v rodinném kruhu. Návod, jak takovou bohoslužbu slavit, najdete na

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu