Společenství modliteb, díků a chval

Toto modlitební společenství, které se schází každé pondělí mezi 19-21 hod. v sakristii kostela sv. Václava (boční vchod zezadu kostela), funguje nepřetržitě už 26 let. Založil ho o. Michael Slavík, nynější generální vikář Pražského arcibiskupství. Společenství řadu let obětavě vedl Václav Novák, kterého nyní už 1,5 roku zastupuje Helenka Hříbková.

  • naše motto je: „Jsme zejména společenstvím modliteb díků a chval – i při kytaře (písně ze zpěvníku „Celým srdcem“, známé z katolických charismatických konferencí, i z kurzů Alfa naší farnosti).“
  • sloužíme přímluvnými modlitbami
  • důležité je pro nás i pravidelné krátké společné rozjímání nad Písmem
  • při duchovním vzdělávání vycházíme z katechezí papeže Františka
  • toto společenství je otevřené všem lidem z naší farnosti, pravidelně se v něm však scházejí i lidé z jiných farností, což nás všechny obohacuje
  • nabízíme sdílení zkušeností ve víře, i osobních starostí a radostí
  • jste srdečně vítáni, přijďte kterékoliv pondělí před 19 hod. (zahajujeme včas !) bočním vchodem zezadu kostela.