ZPOVĚĎ A NÁCVIK NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Již delší dobu se skupina dětí v naší farnosti připravovala na to, aby mohly přistoupit poprvé ke stolu Páně. Všichni farníci se za ně modlili. Před oltářem Božského srdce Páně byly při každé mši sv. rozsvícené svíčky označené jejich jmény.

V sobotu 11. 5. odpoledne šly děti poprvé „ke zpovědi“. 

Zatím co přistupovaly v kostele ke svátosti smíření, v sále se chystala výzdoba, slavnostní tabule, připravovaly se židle a stoly. Prostě vše muselo být na nedělní slavnostní den přichystané.

Za hodinku se ozvalo volání: „Vedeme čisté duše!“ a děti, ze kterých spadla samozřejmá nervozita, se vrhly na připravené občerstvení.

Ještě se musel v kostele celý obřad nacvičit a už byl čas jít domů a netrpělivě čekat na druhý den.

Iva Lukášová