VICHŘICE STRHLA STŘECHU KOSTELA

Před nedělí­ 29. ří­jna tohoto roku bylo předpovídáno na ten den větrné počasí­ a nárazy větrných poryvů na horách až do rychlosti 170 km/hod.
V sobotu jsem se vrátil do Prahy pozdě večer a hodlal jsem svou nedělní­ povinnost splnit až v neděli odpoledne. Přesto jsem byl již v osm hodin ráno vzhůru a při otevření­ rolety jsem pohlédl z okna ven na Čechovo náměstí­ a kostel sv. Václava. Mám své okno v domě za kostelem ve výši asi předposledního stupně střechy lodi kostela. Mou pozornost upoutalo něco neobvyklého na nejvrchnějším ze stupňů této střechy. Hned jsem si uvědomil, že se tam zřejmě v důsledku větrného poryvu uvolnilo plechové pokrytí­ a plech se nahrnul na kříž, který tam stojí­. A vytvořil tam hráz. Kříž zabránil pádu plechu dolů, ale plech se pod dalšími poryvy nebezpečně zvedal a hrozilo, že by mohl kříž přeletět nebo by popř. kříž nemusel větru a plechu odolat. Proto jsem se rozhodl zavolat hasiče, ale spletl jsem si čí­slo a volal na policii. Dispečerka mě ovšem vyslechla a slí­bila, že to zařídí­. Již ve čtvrt na devět přijela dvě hasičská auta a hasiči začali plnit svou povinnost. Postupně se začali objevovat nahoře a obcházeli tu změť plechu a dohadovali se, jak na to. Potom to přenosnou motorovou rozbrušovačkou po kusech oddělovali a odstraňˆovali. Musí­m prozradit, že když jsem je viděl procházet se tam a potom pracovat bez zajištění záchranným lanem, modlil jsem se, aby nepřišel nějaký silný poryv a nesmetl je všechny dolů! Západní­ okraj té plechové změti se občas větrnými poryvy nebezpečně nadzvedal! Již v devět hodin byli s prací­ hotovi a odjeli. Kdyby na tom poslední­m stupni střechy nestál ten pevný kříž, plech by se ihned odtrhl a uletěl. Přitom mohl napáchat další škody na majetku, popř. na zdraví lidí­.

Miroslav Miler