Mikuláš 2018

V předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. 12., se konala v kostele sv. Mikuláše každoroční „mikulášská“. Děti připravily a zahrály scénky ze života biskupa Mikuláše, na chvíli se do kostela vnutil čert, ale když přišel průvod andělů v čele se sv. Mikulášem, čert okamžitě zmizel.

Po hezkém vyprávění sv. Mikuláše dostaly všechny přítomné děti od andělů dárkové balíčky, všichni si společně zazpívali a s radostí se rozešli domů.

Velký dík patří všem, kdo tento krásný podvečer připravili.

Lukášovi