DĚTSKÁ PŮLNOČNÍ MŠE – 2017

24. 12. odpoledne je vždy v našem kostele sv. Václava sloužena tzv. dětská půlnoční mše svatá. I letos byl kostel naplněn do posledního místečka. Tolik dětí jsem tam snad nikdy neviděla. Před evangeliem děti sehrály krásnou scénku „živý betlém“ a vše bylo ještě umocněno průvodem úplně všech zúčastněných dětí, které se přišly s rozsvícenými svíčkami poklonit nově narozenému Ježíškovi. Krásnou promluvu pro děti měl jáhen Jenda. Celá mše sv. byla krásná, sváteční, s moc hezkým hudebním doprovodem, o který se postarala kapela Missa. A přesto, že během celé mše byl kostel naplněn štěbetáním a povídáním našich nejmenších, nikomu to nevadilo.

Iva a Jarda Lukášovi