ZMĚNA prázdninového rozpisu bohoslužeb!

Středeční prázdninové bohoslužby budou v 18:00 u sv. Mikuláše. Důvodem jsou opravy lavic u sv. Václava.

Změna platí od 1. července (středeční bohoslužba 1. 7. tedy již bude přesunuta k sv. Mikuláši)

Aktualizovaný rozpis:

úterý 18:00 u sv. Mikuláše

středa 18:00 u sv. Mikuláše

čtvrtek 8:00 u sv. Mikuláše

neděle 9:30 u sv. Václava

svátosti smíření po domluvě s farářem, a půl hodiny před nedělní bohoslužbou.