Program Noci kostelů u sv. Mikuláše a sv. Václava

Nockostelu

 

Program u sv. Mikuláše (Vršovické náměstí, barokní kostelík pod „zámečkem“ v zatáčce tramvaje)

18:00 Kostel otevřen
19:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše
20:00 Seznámení s varhanami
21:00 Koncert skupiny Missa

 

Program u sv. Václava (moderní kostel na Náměstí Svatopluka Čecha)

18:00 Pojďme si hrát s loutkami
18:00 Kostel otevřen
18:30 Vystoupení farního divadelního kroužku
19:00 Vystoupení Smíšeného sboru při kůru kostela sv. Václava
20:30 Vystoupení Vršovické scholy od sv. Václava
21:00 Modlitba za návštěvníky Noci kostelů
21:30 Hudebně-poetický projekt Nitky
22:30 Komentovaná prohlídka kostela
23:30 Závěrečné ztišení

Po celý večer: Prostor k modlitbě a ztišení v zadním sále kostela, výstava fotek ze života farnosti, zeď nářků a radostí.