Postní modlitební buňky

Milí farníci,

vstoupíli jsme do postní doby označeni popelem a slyšeli jsme nad sebou slova: „Obraťte se a věřte evangeliu”.

Také v letošním roce se nabízí možnost setkávat se k modlitbě v modlitebních buňkách. Bylo by to jednou za dva týdny, celkem 3x.

Je možné pokračovat v buňkách z minulého roku. Nové by vznikly tím způsobem, že by se zájemci v neděli 10.3.2019 po každé mši sv. zdrželi v kostele a vytvořili mezi sebou skupinky v počtu několika osob. Následně by si dohodli místo na setkání a ze svého středu určili jednu osobu, která bude vedoucí. Ta vyzvedne materiály pro každé setkání a bude koordinovat jeho průběh. Setkání se může konat v bytě některého z členů, nebo na jiném místě dle dohody. Skupinky jsou otevřené a každý z členů má možnost přivést někoho dalšího. Pokud by byla skupinka příliš velká z důvodu počtu, nebo místa, kde se schází, rozdělí se na 2 samostatné.

Setkání se zahájí úvodní krátkou modlitbou a četbou určeného úryvku z Písma svatého. Pak bude následovat chvíle ticha, aby byla možnost prečíst si text ještě jednou a na krátké zamyšlení, k čemuž budou nápomocné otázky. Potom bude možnost sdílení toho, jak byl kdo textem evangelia osloven. Nekomentujeme to, co řekl někdo jiný, nevedeme diskuzi. Každého člověka Boží slovo oslovuje jedinečně a individuálně a může to být obohacením pro ostatní.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály, poděkování a prosby. Důležitou součástí této modlitby jsou prosby za druhé. Každý účastník si předem připraví seznam několika osob, za které a na jejichž úmysly se chce v tomto společenství modlit. Tato jména a případně úmysly mohou být vyslovena nahlas. Je to veliká vzácnost, moci se modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství a do svých proseb zahrnout nejen své blízké, ale také i své nevěřící přátele. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš.

Celé setkání by mělo trvat 1 – 1 1/4 hodiny. Je to společenství modlitební, a proto není spojeno s pohoštěním. Stačí nabídnout k napití vodu.

Rád bych, aby se naše farnost v ještě větší míře stávala společenstvím společenství. Skrze takovéto malé skupinky si můžeme být více blízcí a současně otevřeni těm, kteří by rádi přišli mezi nás.

Přeji vám všem požehnanou postní dobu.

P. Artur Matuszek