Kázání k nedělní bohoslužbě (4. neděle postní) v PDF pro domácí liturgii

Nedělní kázáni jáhna Jana Rückla