Kandidáti do pastorační rady a dubnová Vinice

15. dubna proběhnou volby do pastorační rady. Volit budeme 4 kandidáty na dobu 5 let. Zde je seznam těch, které jste na kandidaturu navrhli a kteří návrh přijali. Vyzvali jsme je také, aby se v několika větách představili:

Markéta Boháčová
Pocházím z této farnosti. 17. září to bylo 50 let, co jsem zde byla pokřtěna, a kromě několika let jsem této farnosti věrná. Podílela jsem se na kurzech Alfa, ale hlavně od svých dětských let trávím nedělní mše na kůru jako členka místního smíšeného pěveckého sboru.

Ludmila Borská
Je mi 42 let. Ve Vršovicích jsem od roku 1995, ale do farnosti chodím od roku 1998 po svatbě se svým manželem Lukášem. Máme spolu dva kluky, Václava a Vojtěcha. Vidět mě můžete, a hlavně slyšet, při zpívání, dále a dost často v kuchyni s mým manželem.

Kristýna Dubnová
Potkat mě lidé můžou třeba na setkání s nejmladšími dětmi.

Vladimír Jeništa
Jsem trochu vidět ve farnosti, protože tato farnost je můj domov, rodina a moje srdeční záležitost. A chci, aby nebyla jen moje, ale i Vaše.

Pavel Kryl
Farníci mne mohou znát z předních lavic v pravé části kostela. Když se máme dobře, jsme tam v plném počtu: s mou krásnou manželkou a třemi dětmi.

Ivana Lukášová
Jmenuji se Ivana Lukášová. Do vršovické farnosti chodím již 50 let. Seznámila jsem se tady se svým manželem Jaroslavem, měli jsme u sv. Václava svatbu, do kostela s námi chodily i obě naše děti. Farnost považuji za svůj druhý domov. Proto jsem přijala kandidaturu na členství v pastorační radě. Abych mohla alespoň trochu pomoci s věcmi potřebnými pro život v naší farní rodině.

Ivan Prokop Menoušek
Konvertita, pokřtěn zde ve Vršovicích 2011, prodej knih v kostele (než přišlo Babišovo EET). 2013 jmenován členem pastorační rady. Členem komunity Sant‘ Egidio. Pracuje ve firmě Siemens jako vedoucí servisní skupiny.

Míla Muller ml.
Skautský odznak tří orlích per se předává trojím šlehnutím prutem, z nichž každé je provázeno ponaučením do života. Já uslyšel, že si mám uchovat smysl pro čest, víc se starat o své mladší kamarády a nemyslet si, že mám vždycky pravdu. Snažil jsem se to naplňovat při svém dosavadním působení v pastorační radě a budu se v případě zvolení snažit i dál; jen s tím třetím bodem mám pořád dost problémy 🙂

Vít Náměstek
Posledních 45 let, od svých osmnácti, se snažím pomáhat v kostele, buď v albě, nebo v montérkách.

Jan Novotný
Jsem emeritní strojvedoucí ČD Cargo. Služeb zdejší farnosti užívám od roku 1985.

Hana Svobodová
Učitelka ZŠ, katechetka dětí vlastních, farních i školních, potkávat mě můžete pravidelně na nedělní mši v 10.30.

Jiří Šesták
Absolvent KTF UK (Mgr.) a VŠChT (Ing.). V letech 1986–1989 vedl ministranty i vyučoval náboženství. Nyní zpívá ve schole.

Štěpán Škoch
Jsem vršovickým farníkem od narození (1975). Působil jsem za otce Hájka a otce Slavíka jako ministrant, potom jako člen hudebního souboru Cecilka. Prošel jsem charizmatickou obnovou a byl dlouhou dobu členem „úterního společenství“ Václava Nováka. Za otce Stanislava jsem působil se svou ženou v přípravném týmu duchovní obnovy pro manžele, tzv. Monínec, následně Štěkeň. V současnosti docházím na nedělní mše od 10.30, kde moji synové Bartoloměj a Cyril ministrují. Pomáhám s technickým (zvukovým) zajištěním farních akcí.

Vinice –  duben 2018

starší čísla zde