Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 21. ledna – 3. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Dospělí zájemci o přijetí svátosti křtu mohou kontaktoval faráře, Mons. Artura Matuszka. Děkujeme za šíření této informace.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího karnevalu pro děti.
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy.
 • 15. února v 18.00 bude u sv. Václava již tradiční Ekumenický popelec za účasti místního husitského, evangelického i římskokatolického kněze. Srdečně zveme!
 • 24. 2. 2018 od 13.00 do 19.00 proběhnou v sále sv. Václava “Ozvěny Štěkně”. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam v kostele vzadu za lavicemi, případně v sakristii. Setkání bude zakončeno mší svatou. S hlídáním dětí není počítáno.
 • Zveme vás k vykonání křížové cesty v Osvětimi, 16. – 18. března 2018. Předpokládaná cena je cca 1500 Kč. V ceně je zahrnuta cesta, ubytování a vstup do areálu Osvětimi. Cena není konečná a závisí na ceně dopravy. Bližší informace u Jana Horáčka. Přihlašovat se je možno na emailu asistent@farnostvrsovice.cz případně na seznam v zadní části kostela. Počet účastníků je omezen na dvacet osob. Upozorňujeme, že cesta bude fyzicky
  i psychicky náročná.

Z liturgického kalendáře: středa 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve * čtvrtek 25. ledna – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola * pátek 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů * neděle 4. ledna – 4. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 14. ledna – 2. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž
  za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Pokud někdo výhledově uvažuje o přijetí svátosti křtu, prosíme aby už nyní kontaktoval faráře, Mons. Artura Matuszka. Děkujeme za šíření této informace.
 • V úterý 16. 1. v 19.00 proběhne na faře setkání pastorační rady.
 • V sobotu 20. ledna v 15:00 se koná v sále u sv. Václava tradiční dětský karneval s herním programem pro děti a s tombolou. Letos je téma „cesta
  po světadílech“. Vítáni jsou všichni, v maskách i bez. Srdečně zveme!
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.
 • Zveme vás k vykonání křížové cesty v Osvětimi, 16. – 18. března 2018. Předpokládaná cena je cca 1500 Kč. V ceně je zahrnuta cesta, ubytování a vstup do areálu Osvětimi. Cena není konečná a závisí na ceně dopravy. Bližší informace u Jana Horáčka. Přihlašovat se je možno na emailu asistent@farnostvrsovice.cz případně na seznam v zadní části kostela. Počet účastníků je omezen na dvacet osob. Upozorňujeme, že cesta bude fyzicky
  i psychicky náročná.

Z liturgického kalendáře: středa 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata * čtvrtek 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednotx křesťanů * neděle 21. ledna – 3. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Pokud někdo výhledově uvažuje o přijetí svátosti křtu, prosíme aby už nyní kontaktoval faráře, Mons. Artura Matuszka. Děkujeme za šíření této informace.
 • Dnes a zítra bude ještě probíhat i v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Náš podíl použijeme pro kulturní a společenské aktivity finančně znevýhodněných seniorů a potřeby a pomůcky pro ně. Děkujeme všem, kteří se sbírkou pomáhají i všem, kdo přispěli.
 • V sobotu 20. ledna v 15:00 se koná v sále u sv. Václava tradiční dětský karneval s herním programem pro děti a s tombolou. Letos je téma „cesta po světadílech“. Vítáni jsou všichni, v maskách i bez. Srdečně zveme!
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. ledna – 2. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a Štědrý den

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Dnes vychází Vánoční číslo farního časopisu s rozpisem bohoslužeb
  a kalendářem na leden.
 • Bohoslužba pro rodiny s dětmi „dětská půlnoční“ dnes bude v 16.00. Již od 14.00 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a k vyzvednutí betlémského světla.
 • Půlnoční s Rybovou Českou mší Vánoční začíná tradičně dnes o půlnoci.
  • Na první svátek Vánoční budou bohoslužby v 8.30 a v 10.30, v 16.00 se sejdeme u sv. Václava ke společnému zpívání vánočních koled. Kostel sv, Oba kostely budou otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • 26. 12 je jedna eucharistie u sv. Václava v 9.30.
  • 27. 12. bude u sv. Václava bohoslužba s žehnáním vína (a následnou možností požehnání využít ve farním sále). Oba kostely budou také otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • Pravidelná čtvrteční bohoslužba se mezi svátky nekoná.
  • V pátek 29. 12 bude bohoslužba u sv. Václava v 18.00.
  • V sobotu 30. 12 je pravidelná ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
  • 31. prosince jsou bohoslužby jako v běžnou neděli, v 8.30 a v 10.30
  • Prvního ledna budou bohoslužby rovněž jako v neděli v 8.30 a v 10.30.
 • Ve dnech 2. – 8. ledna 2018 bude probíhat i v rámci naší farnosti Tříkrálová sbírka. Náš podíl použijeme pro kulturní a společenské aktivity finančně znevýhodněných seniorů a potřeby a pomůcky pro ně. Prosíme velice o zapisování se koledníků, doprovázejících, protože bez nich to nepůjde. A také těch, kteří nás pozvou do svých domů k některým sousedům, na listy v kostele sv. Václava nebo prostřednictvím našich dalších kontaktů.
 • Ve čtvrtek 4. ledna bude opět setkání seniorů na faře při čaji, po ranní mši svaté. Začátek bude asi v 9 hodin. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Přejeme všem požehnané Vánoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 17. prosince – 3. neděle adventní

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
  • Příští neděli bude jedna ranní eucharistie v 8.30 Bohoslužba pro rodiny s dětmi „dětská půlnoční“ bude v 16.00. Již od 14.00 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a k vyzvednutí betlémského světla.
  • Půlnoční s Rybovou Českou mší Vánoční začíná tradičně 24. 12 o půlnoci.
  • Na první svátek Vánoční budou bohoslužby v 8.30 a v 10.30, v 16.00 se sejdeme u sv. Václava ke společnému zpívání vánočních koled. Kostel sv, Oba kostely budou otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • 26. 12 je jedna eucharistie u sv. Václava v 9.30.
  • 27. 12. bude u sv. Václava bohoslužba s žehnáním vína (a následnou možností požehnání využít ve farním sále). Oba kostely budou také otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • Pravidelná čtvrteční bohoslužba se mezi svátky nekoná.
  • V pátek 29. 12 bude bohoslužba u sv. Václava v 18.00.
  • V sobotu 30. 12 je pravidelná ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
  • 31. prosince jsou bohoslužby jako v běžnou neděli, v 8.30 a v 10.30
  • Prvního ledna budou bohoslužby rovněž jako v neděli v 8.30 a v 10.30.
 • Ve dnech 2. – 8. ledna 2018 bude probíhat i v rámci naší farnosti Tříkrálová sbírka. Náš podíl použijeme pro kulturní a společenské aktivity finančně znevýhodněných seniorů a potřeby a pomůcky pro ně. Prosíme velice o zapisování se koledníků, doprovázejících, protože bez nich to nepůjde. A také těch, kteří nás pozvou do svých domů k některým sousedům, na listy v kostele sv. Václava nebo prostřednictvím našich dalších kontaktů.
 • Ve čtvrtek 4. ledna bude opět setkání seniorů na faře při čaji, po ranní mši svaté. Začátek bude asi v 9 hodin. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Minulý týden se na akci Andělíček pro tebe vybralo 8 439,- korun na pomoc dětem z chudých rodin v Ekvádoru. Moc děkujeme.
 • Dnes po mši svaté bude možné koupí pohlednice, či jiné drobnosti podpořit sdružení Zajíček na koni pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Na bazárku dětského oblečení a hraček se vybralo 4 281,- korun. Všem, kteří přispěli zbožím i všem kupujícím srdečně děkujeme. Peníze budou použity na farní aktivity pro děti a na pomůcky pro farní výuku náboženství.
 • Dnes po bohoslužbách bude také probíhat charitativní prodej andělíčků na podporu jídelny pro děti z chudých rodin v Ekvádoru.
 • Dárky na přání, které dobrovolníci z naší farnosti kupují lidem, pro něž budou často dárky jedinými, je potřeba dodat do příští neděle 17. prosince do koše v kostele sv. Václava. Moc děkujeme. Do tohoto data je také možné nosit balíčky především vánočního pečiva pro osamělé.
 • Moc prosíme o zápisy koledníků a doprovodů ke 3králové sbírce na listy v kostele. A prosíme zapište se i, pokud nás pozvete do vašeho domu třeba k některým sousedům.
 • V úterý 12. 12. bude v 19.00 na faře setkání ekonomické rady.
 • Do středy je možné zasílat příspěvky do Vánočního speciálu farního věstníku, Svatováclavské Vinice.
 • Ve čtvrtek 14. 12. se nekoná ranní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše. Děkujeme za pochopení.
 • V pátek 15. 12. se koná adventní duchovní obnova pro muže. Začíná slavnostní eucharistií v 18.00 u sv. Václava a pokračuje navazujícími přednáškami v sále u sv. Václava. Obnovu vede Mons. Artur Matuszek.
 • Již tradičně zveme na Vánoční koncert projektu Nitky. V sobotu 16. 12. 2017 v divadle MANA. Od 17:00 zahrajeme písně pro děti, v 18:00 začíná best of Nitky. Informace o předprodeji u Škochů nebo Jeništů a na farním webu.
 • Od pondělí 18. 12. do pátku 23. 12. budou každé ráno od 7.00 u sv. Mikuláše bohoslužby s rorátními zpěvy. V sobotu pak bude bohoslužba v 8.00. Jiné bohoslužby se nekonají.
 • Příležitost k svátosti smíření bude v pátek 22. 12. od 17.00 do 19.00 a v sobotu 23. 12. od 10.00 do 12.00, vždy v kostele sv. Václava. Děti budou mít příležitost ke zpovědi v posledním týdnu před Vánoci v rámci hodin náboženství.
 • V den, kdy většina z nás slaví Štědrý večer, existuje skupina lidí, která tento svátek nemá ráda. Jsou to lidé žijící vedle nás, naši sousedi, kolegové známí. Rádi bychom tyto lidi pozvali 24. 12. od 18.00 hodin do farního sálu v kostele svatého Václava, na Štědrovečerní večeři. Akce je otevřená všem lidem, řečem a vyznáním. Nutno hlásit se předem. Seznam bude umístěn vzadu v kostele více informací u Jana Horáčka
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Z liturgického kalendáře: středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * čtvrtek 14 prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 17. prosince – 3 neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Dnešní bohoslužby budou s žehnáním adventních věnců.
 • Dnes po bohoslužbách bude také probíhat charitativní prodej andělíčků na podporu jídelny pro děti z chudých rodin v Ekvádoru.
 • Vzadu za lavicemi je ještě stále zápisový arch pro přihlášky na Mikulášskou u sv. Mikuláše, která proběhne 5. 12. od 17:00. Součástí programu bude divadélko, které zahrají děti dětem a očekáváme rovněž příchod sv. Mikuláše s doprovodem.
 • V úterý 5. 12 bude výjimečně eucharistie v 18:00 u sv. Václava. U Mikuláše bude tou dobou probíhat výše zmíněná akce pro děti.
 • Ve středu 6. 12 bude v 18:00 naopak slavnostní poutní eucharistie u sv. Mikuláše.
 • Ve čtvrtek 7. 12. bude opět setkání seniorů na faře při čaji. Jako vždy po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Senioři jsou srdečně zváni.
 • V pátek 8. 12. se koná adventní duchovní obnova pro ženy. Začíná slavnostní eucharistií v 18:00 u sv. Václava a pokračuje navazujícími přednáškami v sále u sv. Václava. Obnovu vede Mons. Artur Matuszek.
 • Příští neděli se budou po obou bohoslužbách prodávat vánoční přáníčka a pohlednice na podporu Zajíčka na koni, organizace pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků.

Z liturgického kalendáře: středa 6. prosince – sv. Mikuláše, biskupa * čtvrtek 7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * Pátek 8 prosince – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu * neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Příští neděli bude Mikulášská sbírka na bohoslovce.
 • Dnes po druhé mši svaté, bude v zadní části kostela probíhat dobročinný bazárek dětského oblečení a hraček.
 • Dnes v 16:30 bude také na faře představení farního loutkového divadélka pro děti. Vstupné je dobrovolné!
 • V úterý v 18:00 hodin proběhne v sále sv. Václava setkání vršovických ministrantů Legio Angelica.
 • V pátek 8. prosince po mši svaté u sv. Václava v 18 hodin, proběhne adventní duchovní obnova pro ženy, vedená Mons. Arturem Matuszkem. Následující pátek 15. prosince ve stejný čas pak bude adventní duchovní obnova pro muže. Srdečně zveme!
 • Příští neděli, 3. 12. budou obě bohoslužby s žehnáním adventních věnců. Je možné si přinést věnec a nechat si jej požehnat. Za lavicemi jsou také věnce ze včerejšího před-adventního vyrábění, jejichž koupí je možno podpořit farní aktivity pro děti.
 • Příští neděli bude po bohoslužbách také probíhat charitativní prodej andělíčků na podporu jídelny pro děti z chudých rodin v Ekvádoru.
 • Vzadu za lavicemi je již zápisový arch pro přihlášky na Mikulášskou u sv. Mikuláše, která proběhne 5. 12. od 17:00. Součástí programu bude divadélko, které zahrají děti dětem a očekáváme rovněž příchod sv. Mikuláše s doprovodem.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 30. listopadu – Svátek sv. Ondřeje, apoštola * neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi. Příští neděli je sbírka na provoz a potřeby farnosti. Po mši proběhne ještě mimořádná sbírka v rámci Dne Bible, na podporu České biblické společnosti a Českého katolického biblického díla.
 • Dnes po mši v 10:30 bude v zadní části kostela probíhat dobročinný bazárek dětského oblečení a hraček. Stále je možno nosit (čisté a hezké) oblečení a hračky na další termín bazárku v sobotu 25. 11. během předadventního vyrábění věnců a v neděli 26. 11. po druhé mši. Více informací u Evy Raj a Alice Škochové.
 • Probíhá také sbírka oblečení a potřeb pro lidi bez domova. Zvláště potřebné jsou ponožky, spodní prádlo, zimní obuv, spacáky, baterky, čepice atd. Informace u Hanky Kučerové Rechnerové.
 • V úterý 14. 11. v 19:00 se na faře sejde Pastorační rada.
 • Letošní již 9 Manželské setkání ve Štěkni se koná v termínu 16.-19. 11. 2017. Prosíme o modlitby.

Z liturgického kalendáře: pondělí 13. listopadu – Památka sv. Anežky České, panny * pátek 17. listopadu – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice * neděle 19. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. listopadu – 31. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! Příští týden bude sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi.
 • Dnes po mši zveme všechny na tradiční Manželský koláč na podporu farních aktivit pro manželské páry.
 • Dneškem také začala sbírka oblečení a potřeb pro lidi bez domova. Zvláště potřebné jsou ponožky, spodní prádlo, zimní obuv, spacáky, baterky, čepice atd.
 • Stále je možno nosit (čisté a hezké) oblečení a hračky do charitativního dětského bazárku, který bude probíhat vždy po druhé mši svaté 12. 11. a 26. 11. a také v sobotu 25. 11. během předadventního vyrábění věnců. Více informací u Evy Raj a Alice Škochové.
 • Do 8. listopadu, včetně, je ještě možno získat plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova (po splnění obvyklých podmínek).
 • Letošní již 9 Manželské setkání ve Štěkni se koná v termínu 16.-19. 11. 2017. Přihlášky na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119 nebo
  v sakristii.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 9. listopadu – Svátek Posvěcení lateránské baziliky * pátek 10. listopadu – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve * sobota 11. listopadu – Památka sv. Martina, biskupa * neděle 12. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!