Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 12. srpna – 19. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se vrací děti z farního tábora. Děkujeme za modlitby.
 • Stále platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. srpna – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka * středa 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie * neděle 19. srpna – 20. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. srpna – 18. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes odjíždějí děti z naší farnosti na farní letní tábor. Prosíme o modlitbu.
 • Stále platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * středa 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze * čtvrtek 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy * pátek 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka * sobota 11. srpna – památka sv. Kláry, panny * neděle 12. srpna – 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. července 16. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe na schodech kostela.
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy * středa 25. července – Svátek sv. Jakuba, apoštola * čtvrtek 26. července – svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie * neděle 29. července – 17. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 15. července 15. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe na schodech kostela.
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: 22. července – 16. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 8. července – 14. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe po mši na schodech kostela.
 • Připomínáme, že již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
 • V pondělí v 11:00 u sv. Mikuláše bude poslední rozloučení s naším farníkem, JuDr. Milošem Pohůnkem.
 • Naše farnost má nového výpomocného duchovního, nedávno vysvěceného P. Pavla Křížka. Příští neděli 15. 8. bude koncelebrovat mši svatou s novokněžským požehnáním.

Z liturgického kalendáře: středa 11. července – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy * neděle 15. července – 15. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 1. července – 13. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Připomínáme, že již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
 • Dnes vychází prázdninová Vinice s předběžným kalendářem na září a předběžným rozpisem skupin náboženství. Obojí může být v zářijové Vinici upřesněno.
 • Část našich farníků odjela včera na společnou týdenní dovolenou do Dolomit. Můžeme na ně vzpomenout v modlitbě.

Z liturgického kalendáře: úterý 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola * čtvrtek 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy * neděle 8. července – 14. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Část našich farníků je tento víkend na společné Tělesné obnově. Mysleme na ně v modlitbě.
 • Od zítřka již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
 • Příští neděli po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na kafe po mši v portiku před vstupem do kostela.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace, na nástěnkách, na farním webu a u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka * pátek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * 1. července – 13. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
 • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme farnímu Spolčátku, Luďkovi Kučerovi a všem, kteří pomáhali s letošním Dnem dětí.
 • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola * středa 13. června – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve * Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. června – 9. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu.
 • Dnes od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí, tentokráte spoluorganizovaný farním spolčátkem, na který je možno pozvat i mimofarní děti.
 • Ve čtvrtek 7. 6. po ranní bohoslužbě, cca od 9.00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 7. 6. v 19.00 rovněž na faře, proběhne ustavující setkání nové ekonomické rady.
 • Příští neděli po eucharistii v 10.30 oslavíme společně výročí kněžství našeho faráře Mons. Artura.

Z liturgického kalendáře: úterý 5. črtvna – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * pátek 8. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 9. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!