Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 22. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Postní almužna, na kterou bylo možno přispívat v době postní, činí  11 369,- Kč a bude použita na konkrétní potřeby našich farníků, přesný účel stanoví farář.
 • V neděli 5. 4, se na obnovu domovů na blízkém a středním východě vybralo v naší farnosti  21 206,- Kč. Děkujeme.
 • Počínaje dnešní nedělí je možno do košů u bočního oltáře nosit oblečení a hygienické potřeby na pomoc osobám bez domova. Spodní prádlo je letos potřeba pouze pro muže.
 • Děkujeme Kristýnce Jančeové, farní mládeži a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího setkání dobrovolníků.
 • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty k prvnímu setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
 • Do pastorační rady byli zvoleni: Vladimír Jeništa, Miloslav Müller ml., Pavel Kryl a Ludmila Borská. Odevzdáno bylo 221 hlasů z toho 220 platných.
 • Dnes v 16.30 na faře zahraje farní divadélko Perníkovou chaloupku. Srdečně zveme.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně v posledních dvou letech do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22.6 – 24.6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka * středa 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty * neděle 29. dubna – 5 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 15. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní sbírka je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
 • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty k prvnímu setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
 • Dnes po mši proběhnou volby do pastorační rady. Volíme čtyři nové členy na dobu pěti let. Volit můžou všichni farníci starší patnácti let.
 • V pondělí 16. dubna proběhne od 17.15 jarní úklid farní zahrádky a parčíku u sv. Mikuláše. Zároveň bude od 18.00 na farní zahradě společné posezení a opékání buřtů. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Na toto pondělí je také přesunuto setkání Farní charity. Začíná v 19.00.
 • V sobotu 21. dubna bude v sále sv. Václava tradiční den dobrovolníků na poděkování všem, kteří pomáhají s farními aktivitami. Pozvánky jsou vzadu za lavicemi. Pokud zde pro sebe pozvánku nenaleznete, prosíme zeptejte se to organizátorky, Kristýny Jančeové, nebo pastoračního asistenta, Martina Peroutky, je možné, že pro Vás někdo pozvánku již vzal k předání a také je možné, že náš seznam dobrovolníků není dokonalý. Zváni jsou srdečně opravdu všichni, kteří se dobrovolnické činnosti věnují.
 • POZOR! Farní divadélko zahraje tento měsíc již o týden dříve, tedy v neděli 22. 4. v 16.30 na faře.

Z liturgického kalendáře: neděle 22 dubna – 4 neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 8. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Ve Vinici, na farním webu a na nástěnkách je seznam kandidátů do pastorační rady. Volby budou probíhat 15. dubna po obou bohoslužbách, volit budeme 4 členy. Volit mohou všichni farníci starší patnácti let.
 • Zítra, na slavnost Zvěstování Páně bude u sv. Václava slavnostní bohoslužba v 18.00.
 • V pondělí v 19.00 bude na faře setkání Farní charity.
 • V úterý bude v 19.00 v sále sv. Václava společné setkání pastorační a ekonomické rady na závěr jejich funkčního období.
 • Ve čtvrtek 12. 4. se nekoná obvyklá ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
 • V sobotu 14. 4. 2018 se uskuteční výlet seniorů (60+), tentokrát do Lázní Poděbrady a Staré Boleslavi. Cena výletu je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam nebo V. Jeništovi telefonicky (tel: 777565119), nebo na email: vladajen@gmail.com
 • V pondělí 16. dubna proběhne od 17.15 jarní úklid farní zahrádky a parčíku u sv. Mikuláše. Zároveň bude od 18.00 na farní zahradě společné posezení a opékání buřtů. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V sobotu 21. dubna bude v sále sv. Václava tradiční den dobrovolníků na poděkování všem, kteří pomáhají s farními aktivitami. Pozvánky jsou vzadu za lavicemi. Pokud zde pro sebe pozvánku nenaleznete, prosíme zeptejte se to organizátorky, Kristýny Jančeové, nebo pastoračního asistenta, Martina Peroutky, je možné, že pro Vás někdo pozvánku již vzal k předání a také je možné, že náš seznam dobrovolníků není dokonalý. Zváni jsou srdečně opravdu všichni, kteří se dobrovolnické činnosti věnují.
 • V pátek 13. dubna od 19.30 můžete vyrazit společně s dalšími farníky do divadla Mana na divadlení hru o sv. Terezii z Lisieux s názvem Temná je noc. Přihlaste se do pondělí Mílovi Müllerovi ml. osobně, na email mila.muller@centrum.cz nebo sms na číslo 732 736 728 – zajistí lístky se skupinovou slevou.

Z liturgického kalendáře: pondělí 9. dubna – Slavnost Zvěstování Páně * středa 11. dubna – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka * neděle 15. dubna – 3. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 1. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, bude bohoslužba v 8:30 u sv. Václava.
 • Ve Vinici, na farním webu a na nástěnkách je seznam kandidátů do pastorační rady. Volby budou probíhat 15. dubna po obou bohoslužbách, volit budeme 4 členy.
 • Setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. dubna po ranní mši u sv. Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Sejdeme se na faře, při čaji. Tentokrát přijde jako host dr. František Reichel a bude hovořit na téma: „Cesta po stopách sv. Pavla apoštola“. Bratra Reichela většinou známe. Pochází z Vršovic a již dříve s námi besedoval. Srdečně zveme. Rozumí se, že nejen seniory – přijít může každý, koho zaujme téma.
 • V sobotu 14. 4. 2018 se uskuteční výlet seniorů (60+), tentokrát do Lázní Poděbrady a Staré Boleslavi. Cena výletu je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam nebo V. Jeništovi telefonicky (tel: 777565119), nebo na email: vladajen@gmail.com

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 25. března – Květná neděle

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. 30. března bude Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Děkujeme.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali při včerejším úklidu kostela.
 • Dnes v 16:30 bude představení loutkového divadélka pro děti na faře.
 • A rovněž dnes v 17:00 bude u sv. Václava koncert duchovní hudby v podání smíšeného sboru při kůru sv. Václava a hostí. Srdečně zveme!
 • Na Zelený čtvrtek, 29. března, začíná bohoslužba u sv. Václava v 18:00.
 • Na Velký pátek křížová cesta již v 17:00 a obřady Velkého pátku od 18:00.
 • Velikonoční vigilie začíná v sobotu 31. března před kostelem sv. Václava v 19:30.
 • V pátek i v sobotu bude od 14:00 otevřený kostel k modlitbě a ztišení.
 • Po Velikonoční vigilii se zájemci sejdou v sále ke společnému pohoštění formou „co kdo donese“. Nabídky pomoci s přípravou agapé směřujte na Mílu Müllera mladšího, nebo Martina Peroutku.
 • Na Zmrtvýchvstání Páně  budou bohoslužby v 8:30 a v 10:30. Na Velikonoční pondělí v 8:30

Setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. dubna po ranní mši u sv. Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Sejdeme se na faře, při čaji. Tentokrát přijde jako host dr. František Reichel a bude hovořit na téma: „Cesta po stopách sv. Pavla apoštola“. Bratra Reichela většinou známe. Pochází z Vršovic a již dříve s námi besedoval. Srdečně zveme. Rozumí se, že nejen seniory – přijít může každý, koho zaujme téma.
Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 18. března – 5. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes po mši bude možno koupí velikonoční pohlednice podpořit sdružení Zajíček na koni, pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme těm, kteří se přihlásili, že dnes po mši pro rodiny s dětmi, se koná „Setkání v Betánii“ otevřená modlitební buňka pro děti.
 • V pondělí 18. 3. na slavnost sv. Josefa bude slavnostní bohoslužba u sv. Václava
  v 18:00.
 • V úterý 19. 3. od 19:00 proběhne na faře setkání pastorační rady.
 • Ve středu v 11:00 v kostele sv. Mikuláše proběhne poslední rozloučení s naší zesnulou farnicí Marií Příhodovou.
 • Příležitost ke svátost smíření pro děti a mládež bude probíhat v týdnu od 19. do 23. března v běžných časech kroužků náboženství. Děti, které letos na náboženství nechodí, ale chtěly by přistoupit ke svátosti smíření se mohou připojit ke kterékoliv skupince.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním činnostem.
 • Příští neděle, 25. března, je Květná neděle, obě bohoslužby budou začínat před kostelem, průvodem s ratolestmi. Můžete-li přinést více „kočiček“ či jiných vhodných ratolestí, budeme vděčni, vezmete-li i pro ty, kdo tuto možnost nemají.
 • Příští neděli v 16:30 bude také představení loutkového divadélka pro děti na faře.
 • A rovněž na květnou neděli v 17:00 bude u sv. Václava koncert duchovní hudby
  v podání smíšeného sboru při kůru sv. Václava a hostí. Srdečně zveme!
 • Na Zelený čtvrtek, 29. března, začíná bohoslužba u sv. Václava v 18:00. Na Velký pátek křížová cesta již v 17:00 a obřady Velkého pátku od 18:00. Velikonoční Vigilie začíná v 19:30, na Zmrtvýchvstání Páně i na Velikonoční pondělí budou bohoslužby
  v 8:30 a v 10:30.

Z liturgického kalendáře: pondělí 19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie * neděle 25. března – Květná neděle

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 18. března – 5. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes po mši bude možno koupí velikonoční pohlednice podpořit sdružení Zajíček na koni, pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme těm, kteří se přihlásili, že dnes po mši pro rodiny s dětmi, se koná „Setkání v Betánii“ otevřená modlitební buňka pro děti.
 • V pondělí 18. 3. na slavnost sv. Josefa bude slavnostní bohoslužba u sv. Václava v 18:00.
 • V úterý 19. 3. od 19:00 proběhne na faře setkání pastorační rady.
 • Ve středu v 11:00 v kostele sv. Mikuláše proběhne poslední rozloučení s naší zesnulou farnicí Marií Příhodovou.
 • Příležitost ke svátost smíření pro děti a mládež bude probíhat v týdnu od 19. do 23. března v běžných časech kroužků náboženství. Děti, které letos na náboženství nechodí, ale chtěly by přistoupit ke svátosti smíření se mohou připojit ke kterékoliv skupince.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním činnostem.
 • Příští neděle, 25. března, je Květná neděle, obě bohoslužby budou začínat před kostelem, průvodem s ratolestmi. Můžete-li přinést více „kočiček“ či jiných vhodných ratolestí, budeme vděčni, vezmete-li i pro ty, kdo tuto možnost nemají.
 • Příští neděli v 16:30 bude také představení loutkového divadélka pro děti na faře.
 • A rovněž na květnou neděli v 17:00 bude u sv. Václava koncert duchovní hudby v podání smíšeného sboru při kůru sv. Václava a hostí. Srdečně zveme!
 • Na Zelený čtvrtek, 29. března, začíná bohoslužba u sv. Václava v 18:00. Na Velký pátek křížová cesta již v 17:00 a obřady Velkého pátku od 18:00. Velikonoční Vigilie začíná v 19:30, na Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby v 8:30 a v 10:30. Na Velikonoční pondělí v 8:30.

Z liturgického kalendáře: pondělí 19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie * neděle 25. března – Květná neděle

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 11. března – 4. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme, že možno navrhovat nové členy pastorační rady do nadcházejících voleb a to písemně (např. emailem) členům volební komise: Jiřině Haaszové, Ivoně Novákové nebo Martinu Peroutkovi asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 16. března je opět možné zúčastnit se společné modlitby křížové cesty od 17:15 v kostele sv. Václava na kterou naváže bohoslužba a po ní postní duchovní obnova pro ženy pod vedením vicerektora Arcibiskuského semináře P. Mgr. Christiana Martina Pšeničky, O. Praem.
 • Den seniorů a nemocných proběhne letos již 17. března, tedy o týden dříve než bylo v minulých letech zvykem. Začíná v 8 hodin příležitostí k svátosti smíření a duchovního rozhovoru.
 • Příští neděli po mši pro rodiny s dětmi, mohou děti zůstat v sále sv. Václava a zúčastnit se dětské varianty otevřené modlitební buňky, která zároveň může fungovat jako příprava ke svátosti smíření. Svátost smíření dětí bude probíhat v týdnu od 19 do 23 března v běžných časech kroužků náboženství.Děti, které letos na náboženství nechodí, ale chtěly by přistoupit ke s svátosti smíření se mohou připojit ke kterékoliv skupince: v pondělí od 16 do 17 v kostele sv. Václava, v úterý od 15 do 16 na faře, nebo ve středu od 16:45 do 17:45 na faře.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním pracem.

Z liturgického kalendáře: neděle 18. března – 5. neděle postní.

 

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 11. března – 4. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme, že možno navrhovat nové členy pastorační rady do nadcházejících voleb a to písemně (např. emailem) členům volební komise: Jiřině Haaszové, Ivoně Novákové nebo Martinu Peroutkovi asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 16. března je opět možné zúčastnit se společné modlitby křížové cesty od 17:15 v kostele sv. Václava na kterou naváže bohoslužba a po ní postní duchovní obnova pro ženy pod vedením vicerektora Arcibiskuského semináře P. Mgr. Christiana Martina Pšeničky, O. Praem.
 • Den seniorů a nemocných proběhne letos již 17. března, tedy o týden dříve než bylo v minulých letech zvykem. Začíná v 8 hodin příležitostí k svátosti smíření a duchovního rozhovoru.
 • Příští neděli po mši pro rodiny s dětmi, mohou děti zůstat v sále sv. Václava a zúčastnit se dětské varianty otevřené modlitební buňky, která zároveň může fungovat jako příprava ke svátosti smíření. Svátost smíření dětí bude probíhat v týdnu od 19 do 23 března v běžných časech kroužků náboženství.Děti, které letos na náboženství nechodí, ale chtěly by přistoupit ke s svátosti smíření se mohou připojit ke kterékoliv skupince: v pondělí od 16 do 17 v kostele sv. Václava, v úterý od 15 do 16 na faře, nebo ve středu od 16:45 do 17:45 na faře.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním pracem.

Z liturgického kalendáře: neděle 18. března – 5. neděle postní.

 

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 4. března – 3. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes budou v kostele k vyzvednutí materiály pro druhé setkání otevřených modlitebních buněk. K projektu je stále možné se připojit jako jednotlivci, nebo i jako nové skupinky, zájemci se mohou po mši hlásit faráři.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme, že možno navrhovat nové členy pastorační rady do nadcházejících voleb a to písemně (např. emailem) členům volební komise: Jiřině Haaszové, Ivoně Novákové nebo Martinu Peroutkovi asistent@farnostvrsovice.cz
 • Ve čtvrtek 8. března, po ranní mši svaté, proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
 • V pátek je opět možné zúčastnit se společné modlitby křížové cesty od 17:15 v kostele sv. Václava.
 • Postní duchovní obnova pro muže bude v pátek 9. března po mši svaté a povede ji Mons. Aleš Opatrný, Th.D. Pro ženy je plánována obnova o týden později 16. března pod vedením vicerektora Arcibiskuského semináře P. Mgr. Christiana Martina Pšeničky, O. Praem.
 • Den seniorů a nemocných proběhne letos již 17. března, tedy o týden dříve než bylo v minulých letech zvykem.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním pracem.
 • Zveme vás k vykonání křížové cesty v Osvětimi, 16. – 18. března 2018. Bližší informace u Jana Horáčka. Přihlašovat se je možno na emailu asistent@farnostvrsovice.cz případně na seznam v zadní části kostela.

Z liturgického kalendáře: neděle 11. března – 4. neděle postní.

Přejeme všem požehnaný týden!