Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 30. září – 26. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je Svatováclavská sbírka na církevní školství. Příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vychází nová Vinice, která je po minulém „uplakaném úvodníku“ šéfredaktora naditá příspěvky farníků. Redakční rada děkuje za povzbuzení a těší se na další záplavu příspěvků a nápadů do listopadového čísla.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci zářiových akcí. Zvláště pak kostelníkovi Stanislavu Erbenovi, který s akcemi pomáhal vysoko nad rámec svých kostelnických povinností, rodině Biskupů, Borských, Jeništů, Müllerů, Rechnerů, Svobodů a Škochů (v abecedním pořadí), a speciální díky patří Ottovi a dvěma Karlům, kteří spolu s Šimonem Biskupem pomáhali se stavbou před a úklidem náměstí po Zažít Čecháč Jinak.
 • Od října pak budeme pokračovat s tradicí farních kafí, která se přes prázdniny osvědčila. V této souvislosti hledáme farníky, kteří by byli ochotni třebas jen jednou za půl roku pomoci s přípravou a následným úklidem po farním kafi. Hlásit se je možno kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • Kroužek angličtiny se poprvé sejde v pondělí 1.října, v 18.30 hodin, na faře. Scházejí se tam ti, kteří se už anglicky učili, nechtějí své znalosti zapomenout a chtějí se pokusit něco říci. Bližší informace jsou v říjnové Svatováclavské vinici a na vývěsce v kostele. Sdělí je také Miloslav Müller starší.
 • Setkání seniorů naší farnosti se bude konat ve čtvrtek 4.října, na faře, po mši svaté, t.j. asi od 9 hodin. Srdečně zveme.
 • Od 2. října začínají pravidelná setkání přípravy dospělých k přijetí svátosti křtu, a to vždy v úterý od 18:30 na faře.
 • Ve čtvrtek v 17:30 je možné přijít na faru na zkušební hodinu Dramatického kroužku Dany Vackové! Pravidelná setkání budou probíhat v tutéž dobu v případě dostatečného počtu zájemců. Zveme a vřele doporučujeme dětem i starší mládeži!
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava.
 • Připomínáme, že od října začínají v naší farnosti pravidelné kroužky náboženství, na které je stále možné se přihlásit. Tabulku s aktuálním rozpisem si můžete vyzvednout za lavicemi.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Artura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

Z liturgického kalendáře: pondělí 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve * úterý 2. října – Památka svatých andělů strážných * čtvrtek 4.října – S památka sv. Františka z Assisi * neděle 7. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 23. září – 25. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. Děkujeme!
 • Na Svátek sv. Václava, v pátek 28. 9. bude v kostele sv. Václava poutní mše v 9.30 hod. Farní sbor při ní uvede Messe á deux voice  Charlese Gounoda. Následovat bude slavnostní farní kafe. Budeme vděční farníkům za případné domácí dobrůtky do společného pohoštění.
 • Od října pak budeme pokračovat s tradicí farních kafí, která se přes prázdniny osvědčila. V této souvislosti hledáme farníky, kteří by byli ochotni třebas jen jednou za půl roku pomoci s přípravou a následným úklidem po farním kafi. Hlásit se je možno kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava.
 • Připomínáme, že od října začínají v naší farnosti pravidelné kroužky náboženství, na které je stále možné se přihlásit.
  • V pondělí od 16:30 hod. mají Svobodovi kroužek pro žáky přibližně 3. třídy a přípravu na první svaté přijímání.
  • V úterý od 15:00 hod. povede Kristýna Dubnová, náboženství pro děti od 3 let.
  • Ve středu v 10:00 hod. Se na faře opět v hojném počtu scházejí maminky s nejmenšími dětmi.
  • Ve středu v 16:30 hod. Martin peroutka a Simona Kocourková mají paralelní kroužky pro děti ze 4. třídy a druhého stupně.
  • Ve čtvrtek 16:00 hod. Bětka Matochová a Kristýnka Rücklová povedou náboženství pro mladší děti z 1. stupně základní školy.
  • Tabulku s aktuálním rozpisem si můžete vyzvednout za lavicemi.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Artura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze * pátek 28. září – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek * sobota 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů * neděle 30. září – 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 16. září – 24. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Připomínáme, že maminky s kočárky a lidé se sníženou pohyblivostí mohou využívat plošinu u levých zadních dveří kostela.
 • V pondělí 17. září proběhne na faře v 18:00 setkání katechetů.
 • V úterý 18. září v 19:00 se na faře sejde ekonomická rada.
 • V pátek 21. září bude u sv. Václava v 18:00 mše k výročí posvěcení kostela.
 • Ve čtvrtek 27. září bude v 17:00 u sv. Mikuláše mše k výročí posvěcení kostela. Následovat bude Svatováclavský průvod s koňmi po Vršovicích. Opět chystáme bohatý program s účastí všech vokálních těles naší farnosti, s loutkovým divadýlkem, šermíři a poníky. Neváhejte zvát děti i dospělé!
 • V pátek 28. září pak bude poutní mše u sv. Václava v 9:30.
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava. První cvičení proběhne ve středu 19. 9.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Arthura Matuszeka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

 

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků * pátek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty * neděle 23. září – 25. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 9. září – 23. neděle v mezidobí

Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!

11. září začíná již třicátý ročník biblických hodin v naší farnosti. Setkáváme se každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 16,45 do 17,45 hod. na faře v místnosti č. 1. Pokračujeme tématem z loňského roku: „Jsem milované Boží dítě“. Necháme se inspirovat texty Bible a texty exhortace papeže Františka: „Gaudete et exsultate“. Všichni jste zváni a těšíme se na vás.

Ve středu 12. 9. v 19:00 se sejde na faře ekonomická rada.

V sobotu 15. 9. od 14:00 srdečně zveme na sousedské setkání před kostelem sv. Václava. Jako každý rok bude součástí slavnosti společný piknik, kam je možné přinést domácí dobrůtky a ochutnat od ostatních, dále charitativní bazárek dětského oblečení a hraček (možno nosit i předem do kostela), spousta aktivit pro děti, živá hudba, prohlídka kostela, večerní opékání buřtů a venkovní kino.

V pátek 21. září bude u sv. Václava v 18:00 mše k výročí posvěcení kostela.

Ve čtvrtek 27. září bude v 17:00 u sv. Mikuláše mše k výročí posvěcení kostela. Následovat bude Svatováclavský průvod s koňmi po Vršovicích. V pátek 28. září pak bude poutní mše u sv. Václava v 9:30.

Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava. První cvičení proběhne ve středu 17. 9.

Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Arthura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.
Z liturgického kalendáře: čtvrtek 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve * pátek 14. září 8. září – Svátek Povýšení svatého kříže * sobota 15. září – Památka Panny Marie bolestné * neděle 16. září – 24. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. září – 22. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dneškem počínaje platí rozpis bohoslužeb pro školní rok: v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava, ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše, v pátek v 18:00 u sv. Václava, v sobotu v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, nebo po dohodě s knězem.
 • Dnes v 10:30 bude eucharistie na zahájení školního roku s požehnáním všem dětem, učitelům, vychovatelům a katechetům. Po mši bude prostor pro rozhovory rodičů s katechety ohledně letošních kroužků náboženství.

Z liturgického kalendáře: pondělí 2. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * sobota 8. září – Svátek Narození Panny Marie * neděle 9. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. srpna – 21. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Příští neděli již budou dvě mše svaté v 8:30 a v 10:30, od neděle také platí rozpis bohoslužeb pro školní rok: v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava, ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše, v pátek v 18:00 u sv. Václava, v sobotu v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, nebo po dohodě s knězem.
 • Příští neděli bude eucharistie v 10:30 na zahájení školního roku s požehnáním všem dětem, učitelům, vychovatelům a katechetům. Po mši bude prostor pro rozhovory rodičů s katechety ohledně letošních kroužků náboženství.
 • V úterý 28. 8. v 19:00 se sejde na faře pastorační rada.
 • Nyní, po mši, opět všechny co nejsrdečněji zveme na farní kafe na schodech kostela.
  Z liturgického kalendáře: pondělí 27. srpna – památka sv. Moniky * úterý 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve * středa 29. srpna – památka Umučení sv. Jana Křtitele * neděle 2. září – 22. neděle v mezidobí.

  Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. srpna – 21. neděle v mezidobí

Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!

Po mši opět všechny co nejsrdečněji zveme na farní kafe na schodech kostela.
Z liturgického kalendáře: pondělí 20. srpna – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, * úterý 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže * středa 22. srpna – památka Panny Marie Královny * pátek 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola * neděle 26. srpna – 21. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. srpna – 19. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se vrací děti z farního tábora. Děkujeme za modlitby.
 • Stále platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. srpna – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka * středa 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie * neděle 19. srpna – 20. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. srpna – 18. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes odjíždějí děti z naší farnosti na farní letní tábor. Prosíme o modlitbu.
 • Stále platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * středa 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze * čtvrtek 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy * pátek 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka * sobota 11. srpna – památka sv. Kláry, panny * neděle 12. srpna – 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. července 16. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe na schodech kostela.
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy * středa 25. července – Svátek sv. Jakuba, apoštola * čtvrtek 26. července – svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie * neděle 29. července – 17. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!