Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Část našich farníků je tento víkend na společné Tělesné obnově. Mysleme na ně v modlitbě.
 • Od zítřka již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
 • Příští neděli po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na kafe po mši v portiku před vstupem do kostela.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace, na nástěnkách, na farním webu a u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka * pátek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * 1. července – 13. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
 • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme farnímu Spolčátku, Luďkovi Kučerovi a všem, kteří pomáhali s letošním Dnem dětí.
 • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
 • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola * středa 13. června – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve * Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. června – 9. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu.
 • Dnes od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí, tentokráte spoluorganizovaný farním spolčátkem, na který je možno pozvat i mimofarní děti.
 • Ve čtvrtek 7. 6. po ranní bohoslužbě, cca od 9.00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 7. 6. v 19.00 rovněž na faře, proběhne ustavující setkání nové ekonomické rady.
 • Příští neděli po eucharistii v 10.30 oslavíme společně výročí kněžství našeho faráře Mons. Artura.

Z liturgického kalendáře: úterý 5. črtvna – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * pátek 8. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 9. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 27. května – NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací páteční Noci kostelů, nebo se podíleli na programu.
 • V úterý 29. května ve 14:00 bude v kostele sv. Václava poslední rozloučení s naší věrnou farnicí, paní Jiřinou Vychodilovou.
 • Dnes v 16:30 bude na faře představení loutkového divadélka pro děti, hrát se bude šťavnatý kus Princezna Světluška. Srdečně zveme!
 • V úterý v 19:00 proběhne na faře setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže.
 • Ve čtvrtek 31. května je Slavnost Těla a Krve Páně, slavnostní bohoslužba bude v 8:00 u sv. Mikuláše. V 17:00 téhož dne je také možné zúčastnit se slavnosti s průvodem v katedrále sv. Víta.
 • Připomínáme poslední možnost zapsat se na sobotní výlet celé naší farnosti. Neváhejte a pojeďte s námi! Veškeré info u V. Jeništy
  (tel: 777565119, mail: vladajen@gmail.com). Jedeme do Skoků
  a Chyše u Žlutic. Cena je 230 korun bez vstupů (vstupy max 170 korun, dle varianty a slev). Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi .
 • V sobotu 2. 6. odpadá ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí
  na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.

Z liturgického kalendáře: středa 30. května – Památka sv. Zdislavy * čtvrtek 31. května – Slavnost Těla a Krve Páně * Neděle 3. června – 9. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 20. května – SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • 23. 5. v 19.00 na faře proběhne setkání dospělých zájemců o přípravu na křest nebo sv. přijímání. Znáte-li někoho kdo touží učinit tento životní krok, prosíme, podělte se s ním o tuto informaci.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Program sv. Václava najdete v brožurách k rozebrání. U sv. Mikuláše bude v 19.00 komentovaná prohlídka, od 20.00 varhanní vystoupení a od 21.00 koncert kapely Missa.
 • Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Cena je 230 korun bez vstupů (vstupy max 170 korun, dle varianty a slev). Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Program: 2. 6. 2018 ráno se sejdeme v 8.00 v Minské ulici, odkud odjedeme do Chyše u Žlutic. Zde bude prohlídka zámku, zámecké zahrady a pivovaru. Kdo nebude chtít na tyto prohlídky bude moci odjet autobusem do Žlutic a odtud jít do Skoků cca 9,5 km po červené značce. Odpoledne cca ve 14.00 by měla být mše svatá ve Skocích u Žlutic a poté opékání buřtů. Návrat cca 19.00-19.30. S sebou svačinu nebo lze využít možnost rychlého oběda v Pivovarské hospodě v Chyši. Prosím o zapsání vaší varianty výletu, nelze zvládnout vše. A) buď zámek, zahrady, pivovar – prohlídky nebo B) pěší výlet ze Žlutic do Skoků.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
  do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 24. května – Svátek Ježíše Krisa, nejvyššího a věčného kněze * sobota 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze * Neděle 27. května – Slavnost Nejsvětější Trojice.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 13. května – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní sbírka je Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes končí charitní sbírka oblečení a hygienických potřeb pro lidi bez domova.
 • Připomínáme, že dnešek je Den matek.
 • Za lavicemi jsou materiály k dalšímu modlitebnímu setkání před sesláním Ducha Svatého v rámci otevřených farních buněk.
 • V pondělí v 19.00 se sejdou na faře zástupci Farní Charity.
 • V úterý 15. května v 19.00 se sejde na faře, poprvé v novém složení, pastorační rada.
 • V sobotu 19. května 2018 se při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D., nynějšího generálního vikáře pražské arcidiecéze. Novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval Svatý otec František.
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem, obnovou biřmovacích závazků a s pomazáním olejem, bude v sobotu 19. května od 19:00 v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Program sv. Václava najdete v brožurách k rozebrání. U sv. Mikuláše bude v 19.00 komentovaná prohlídka, od 20.00 varhanní vystoupení a od 21.00 koncert kapely Missa. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Zájemci
  se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Program: 2. 6. 2018 ráno se sejdeme v 8.00 v Minské ulici, odkud odjedeme do Chyše u Žlutic. Zde bude prohlídka zámku, zámecké zahrady a pivovaru. Kdo nebude chtít na tyto prohlídky bude moci odjet autobusem do Žlutic a odtud jít do Skoků cca 9,5 km po červené značce. Odpoledne cca ve 14.00 by měla být mše svatá ve Skokách u Žlutic a poté opékání buřtů. Návrat cca 19.00-19.30. S sebou svačinu nebo lze využít možnost rychlého oběda v Pivovarské hospodě v Chyši. Prosím o zapsání vaší varianty výletu, nelze zvládnout vše. A) buď zámek, zahrady, pivovar – prohlídky nebo B) pěší výlet ze Žlutic do Skoků.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
  do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: pondělí14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * středa 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 20. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 6. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Děkujeme.
 • Připomínáme, že farní charita sbírá do košů u bočního oltáře oblečení pro muže a hygienické potřeby pro muže i ženy bez domova.
 • Ve čtvrtek 10 května je slavnost Nanebevstoupení Páně, slavnostní bohoslužba bude v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • V sobotu 12 května bude v kostele sv. Václava od 16.00 zpovídání děti před 1. svatým přijímáním a od 17.00 pak příležitost k svátosti smíření pro dospělé.
 • V neděli 13. května v 10.30 bude u sv. Václava bohoslužba s prvním svatým přijímáním dětí. Zároveň připomínáme, že příští neděli je Den matek.
 • V úterý 15. května v 19.00 se sejde na faře, poprvé v novém složení, pastorační rada.
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem, obnovou biřmovacích závazků a s pomazáním olejem, bude v sobotu 19. května od 19:00 v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše
  u Žlutic. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Bližší informace budou hlášeny v kostele, cena bude upřesněna.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
  do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 10. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně * sobota 12.. května – Svátek Výročí posvěcení katedrály * neděle 13. května – 7 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 29. dubna – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Připomínáme, že farní charita sbírá do košů u bočního oltáře oblečení pro muže a hygienické potřeby pro muže i ženy bez domova.
 • Vyšla nová Vinice a programem nejdůležitějších akcí na příští měsíc
  a s vyúčtováním minulého roku.
 • Tento čtvrtek, 3. května, se opět sejdou senioři na faře při čaji. Setkání bude jako obvykle po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem bude v sobotu 19. května od 19:00
  v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty ke druhému setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Bližší informace budou hlášeny v kostele, cena bude upřesněna.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: středa 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * bčtvrtek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 6. května – 6 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Postní almužna, na kterou bylo možno přispívat v době postní, činí  11 369,- Kč a bude použita na konkrétní potřeby našich farníků, přesný účel stanoví farář.
 • V neděli 5. 4, se na obnovu domovů na blízkém a středním východě vybralo v naší farnosti  21 206,- Kč. Děkujeme.
 • Počínaje dnešní nedělí je možno do košů u bočního oltáře nosit oblečení a hygienické potřeby na pomoc osobám bez domova. Spodní prádlo je letos potřeba pouze pro muže.
 • Děkujeme Kristýnce Jančeové, farní mládeži a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího setkání dobrovolníků.
 • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty k prvnímu setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
 • Do pastorační rady byli zvoleni: Vladimír Jeništa, Miloslav Müller ml., Pavel Kryl a Ludmila Borská. Odevzdáno bylo 221 hlasů z toho 220 platných.
 • Dnes v 16.30 na faře zahraje farní divadélko Perníkovou chaloupku. Srdečně zveme.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně v posledních dvou letech do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22.6 – 24.6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka * středa 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty * neděle 29. dubna – 5 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!