OZNÁMENÍ – Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a Štědrý den

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Dnes vychází Vánoční číslo farního časopisu s rozpisem bohoslužeb
  a kalendářem na leden.
 • Bohoslužba pro rodiny s dětmi „dětská půlnoční“ dnes bude v 16.00. Již od 14.00 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a k vyzvednutí betlémského světla.
 • Půlnoční s Rybovou Českou mší Vánoční začíná tradičně dnes o půlnoci.
  • Na první svátek Vánoční budou bohoslužby v 8.30 a v 10.30, v 16.00 se sejdeme u sv. Václava ke společnému zpívání vánočních koled. Kostel sv, Oba kostely budou otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • 26. 12 je jedna eucharistie u sv. Václava v 9.30.
  • 27. 12. bude u sv. Václava bohoslužba s žehnáním vína (a následnou možností požehnání využít ve farním sále). Oba kostely budou také otevřeny k modlitbě a návštěvě betlémských jesliček od 14 do 16 hodin.
  • Pravidelná čtvrteční bohoslužba se mezi svátky nekoná.
  • V pátek 29. 12 bude bohoslužba u sv. Václava v 18.00.
  • V sobotu 30. 12 je pravidelná ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
  • 31. prosince jsou bohoslužby jako v běžnou neděli, v 8.30 a v 10.30
  • Prvního ledna budou bohoslužby rovněž jako v neděli v 8.30 a v 10.30.
 • Ve dnech 2. – 8. ledna 2018 bude probíhat i v rámci naší farnosti Tříkrálová sbírka. Náš podíl použijeme pro kulturní a společenské aktivity finančně znevýhodněných seniorů a potřeby a pomůcky pro ně. Prosíme velice o zapisování se koledníků, doprovázejících, protože bez nich to nepůjde. A také těch, kteří nás pozvou do svých domů k některým sousedům, na listy v kostele sv. Václava nebo prostřednictvím našich dalších kontaktů.
 • Ve čtvrtek 4. ledna bude opět setkání seniorů na faře při čaji, po ranní mši svaté. Začátek bude asi v 9 hodin. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Přejeme všem požehnané Vánoce!