OZNÁMENÍ – Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
 • Minulý týden se na akci Andělíček pro tebe vybralo 8 439,- korun na pomoc dětem z chudých rodin v Ekvádoru. Moc děkujeme.
 • Dnes po mši svaté bude možné koupí pohlednice, či jiné drobnosti podpořit sdružení Zajíček na koni pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Na bazárku dětského oblečení a hraček se vybralo 4 281,- korun. Všem, kteří přispěli zbožím i všem kupujícím srdečně děkujeme. Peníze budou použity na farní aktivity pro děti a na pomůcky pro farní výuku náboženství.
 • Dnes po bohoslužbách bude také probíhat charitativní prodej andělíčků na podporu jídelny pro děti z chudých rodin v Ekvádoru.
 • Dárky na přání, které dobrovolníci z naší farnosti kupují lidem, pro něž budou často dárky jedinými, je potřeba dodat do příští neděle 17. prosince do koše v kostele sv. Václava. Moc děkujeme. Do tohoto data je také možné nosit balíčky především vánočního pečiva pro osamělé.
 • Moc prosíme o zápisy koledníků a doprovodů ke 3králové sbírce na listy v kostele. A prosíme zapište se i, pokud nás pozvete do vašeho domu třeba k některým sousedům.
 • V úterý 12. 12. bude v 19.00 na faře setkání ekonomické rady.
 • Do středy je možné zasílat příspěvky do Vánočního speciálu farního věstníku, Svatováclavské Vinice.
 • Ve čtvrtek 14. 12. se nekoná ranní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše. Děkujeme za pochopení.
 • V pátek 15. 12. se koná adventní duchovní obnova pro muže. Začíná slavnostní eucharistií v 18.00 u sv. Václava a pokračuje navazujícími přednáškami v sále u sv. Václava. Obnovu vede Mons. Artur Matuszek.
 • Již tradičně zveme na Vánoční koncert projektu Nitky. V sobotu 16. 12. 2017 v divadle MANA. Od 17:00 zahrajeme písně pro děti, v 18:00 začíná best of Nitky. Informace o předprodeji u Škochů nebo Jeništů a na farním webu.
 • Od pondělí 18. 12. do pátku 23. 12. budou každé ráno od 7.00 u sv. Mikuláše bohoslužby s rorátními zpěvy. V sobotu pak bude bohoslužba v 8.00. Jiné bohoslužby se nekonají.
 • Příležitost k svátosti smíření bude v pátek 22. 12. od 17.00 do 19.00 a v sobotu 23. 12. od 10.00 do 12.00, vždy v kostele sv. Václava. Děti budou mít příležitost ke zpovědi v posledním týdnu před Vánoci v rámci hodin náboženství.
 • V den, kdy většina z nás slaví Štědrý večer, existuje skupina lidí, která tento svátek nemá ráda. Jsou to lidé žijící vedle nás, naši sousedi, kolegové známí. Rádi bychom tyto lidi pozvali 24. 12. od 18.00 hodin do farního sálu v kostele svatého Václava, na Štědrovečerní večeři. Akce je otevřená všem lidem, řečem a vyznáním. Nutno hlásit se předem. Seznam bude umístěn vzadu v kostele více informací u Jana Horáčka
 • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Z liturgického kalendáře: středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * čtvrtek 14 prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 17. prosince – 3 neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden!