Aktivity farní charity

Farní Charita má širokou působnost od finanční pomoci potřebným a rodin s dětmi v nouzi, přes hlídání dětí, docházení dobrovolníků z farnosti k hendikepovaným či starším občanům až po pomoc v dětském domově v Milovicích. Více informací o farní charitě a možnostech zapojit do pomoci či služby potřebným najdete v oddíle Charita 

Na tomto místě se obracíme především na ty, kdo chtějí přispět finančně v těchto oblastech:

Farní miniadopce

pomoc rodinám s dětmi ve velké finanční tísni formou trvalých příkazů k úhradě.
Konto: 3400038319/0800 VS:111
Do zprávy pro odesilatele napište svoje jméno a adresu.
Jednou za rok vystavíme potvrzení o vašem příspěvku do daní, v případě že potvrzení do daní nepotřebujete a nechcete své jméno a adresu uvádět, není to nutné.

Obecně na aktivity farní charity

které naleznete zde
Konto: 3400038319/0800
Do zprávy pro odesilatele napište svoje jméno a adresu, vystavíme potvrzení o vašem příspěvku do daní, v případě že potvrzení do daní nepotřebujete a nechcete své jméno a adresu uvádět, není to nutné.

Velmi děkujeme za vaše přispění, v případě nejasností se obraťte na Hanku Rechnerovou.

Logo Caritas